Story

จุดเริ่มต้นของเรา

Always fresh intertrade เป็นบริษัทธุรกิจส่งออกสินค้าการเกษตร ประเภท ผักสด ผลไม้ และอื่นๆ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจในครัวเรือน โรงงานแห่งแรกก็คือบ้าน จากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนาทั้งความเชี่ยวชาญในการทำงานและบริหารจัดการคัดคุณภาพของสินค้าขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถส่งออกสินค้าไปทวีปยุโรปซึ่งเป็นทวีปที่มีมาตรฐารการนำเข้าสินค้าสูง อันนำมาถึงความเข้มงวดอย่างยิ่งในเรื่องการนำเข้าสินค้า บริษัทได้ใช้ความเข้มงวดนี้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพของโรงงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันตลาดการส่งออก ทั้งในประเทศ และ ประเทศเพื่อนบ้าน

สัญลักษณ์ของบริษัท

ตอกย้ำความจริงใจในสินค้าและบริการที่เราทุ่มเทและมอบให้

Always fresh intertrade
เติบโตมาจากการเรียนรู้ศึกษา และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของสินค้า การบริการลูกค้าตรงเวลา และจัดหาสินค้าให้ได้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่ลูกค้าต้องการ

Always fresh intertrade มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริการ เราทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าภายใต้การควบคุมด้านเทคโนโลยี่อย่างเคร่งครัด เราต้องการให้การบริการที่เต็มไปด้วยคุณค่าสูงสุดกับลูกค้า อีกทั้งยังต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าทุกท่านให้ยาวนาน เพราะฉะนั้นเราจึงมีความภูมิใจในการที่จะให้บริการในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาผสมผสานกับความพยายามทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ให้ถึงที่สุด สิ่งที่สำคัญที่เราอยากให้ลูกค้าได้รับนั่นก็คือความสำเร็จของผลประกอบการ และสามารถช่วยลดต้นทุนกับลูกค้าลงได้

Always fresh Intertrade มีภารกิจส่งออกผัก ดอกไม้ ผลไม้ และ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ไปยังประเทศ ออสเตรียและ เยอรมันมากว่า 10 ปี

เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือก ผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิดที่ลูกค้าต้องการ ให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร แก่ ร้านอาหารไทยที่เปิดบริการขายอาหารไทยให้แก่ชาวต่างชาติได้ลิ้มลอง บริษัทของเรามีขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันภายใต้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาตราฐานของยุโรป คือผักผลไม้ ที่ไม่มีสารเคมี เชื้อโรค หรือแมลงศัตรูพืชปนเปื้อน เราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความสด ใหม่ ของสินค้าจึงเข้มงวดอย่างยิ่งในการตรงต่อเวลา ที่จะนำส่งถึงมือลูกค้าตามประสงค์

ทุกสินค้าได้รับการรับรองตามมาตรฐาน

มั่นใจได้ในความใหม่ สด เสมอ